Νομοθεσία

Ν.5037/2023, ΦΕΚ 78Α/28.3.2023.

Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας / ενσωμάτωση των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 

Ν.4964/2022, ΦΕΚ 150Α/30.7.2022.

Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις

ΦΕΚ 2903Β’/02.05.2023

Υπουργική απόφαση ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/47129/720: Πρόγραμμα “Φωτοβολταϊκά Στη Στέγη”

Ν.4951/2022, ΦΕΚ 129Α/04.7.2022.

Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Β’ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος

Καλάθι αγορών