Φ/Β Συστήματα

Είδη Φ/Β συστημάτων

Τα Φ/Β συστήματα χωρίζονται σε 2 κατηγορίες, τα διασυνδεδεμένα (on-grid), και τα αυτόνομα (off-grid) συστήματα.

 

Διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό

Στα διασυνδεδεμένα συστήματα, υπάρχει παράλληλη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, ενώ η παραγόμενη ενέργεια, είτε καταναλώνεται απευθείας από τις καταναλώσεις του σπιτιού, είτε αποθηκεύεται σε μπαταρίες για μετέπειτα χρήση, είτε διαχέεται στο δίκτυο. Στόχος ενός διασυνδεδεμένου συστήματος είναι, είτε η ιδιοκατανάλωση της παραγόμενης ενέργειας για την επίτευξη μείωσης του λογαριασμού ρεύματος, είτε πώληση της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο για οικονομικό όφελος του παραγωγού.

Πως λειτουργούν

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική. Ένα σύστημα, ανάλογα με την ισχύ που θα πρέπει να παράγει, μπορεί να έχει περισσότερα από ένα φωτοβολταικά πλαίσια, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους και δημιουργούν τις λεγόμενες στοιχειοσειρές, ή string. Η ενέργεια που παράγουν, συλλέγεται από τον αντιστροφέα. Μέχρι και την είσοδο του αντιστροφέα, το ρεύμα είναι συνεχές (DC). Ο αντιστροφέας μετατρέπει το συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο. Η ενέργεια αυτή, είτε καταναλώνεεται σε πραγματικό χρόνο από τους καταναλωτές της εγκατάστασης, είτε εγχέεται στο δίκτυο.   

Σχετικό video

Σε αυτό το βίντεο εξηγούμε από τι αποτελούνται τα Net Metering φωτοβολταϊκά και σχεδιάζουμε βήμα-βήμα ένα μικρό μονοφασικό σύστημα 5kw, για να καλύψουμε τις πραγματικές ενεργειακές ανάγκες μιας τετραμελούς οικογένειας, καθώς και τη μονοφασική φόρτιση του μελοντικού, ηλεκτρικού τους αυτοκινήτου. 

Αυτόνομο φωτοβολταϊκό

Στα αυτόνομα συστήματα, δεν υπάρχει σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, και η παραγόμενη ενέργεια καταναλώνεται εξολοκλήρου από τις καταναλώσεις του σπιτιού, είτε απευθείας, είτε μέσω μπαταριών στις οποίες αποθηκεύεται κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Τα βασικά μέρη ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος είναι τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, ο ρυθμιστής φόρτισης μπαταριών, οι μπαταρίες και ο αντιστροφέας.

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική. Ένα σύστημα, ανάλογα με την ισχύ που θα πρέπει να παράγει, μπορεί να έχει περισσότερα από ένα φωτοβολταικά πλαίσια, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους και δημιουργούν τις λεγόμενες στοιχειοσειρές, ή string. Η ενέργεια που παράγουν, αποθηκεύεται μέσω του ρυθμιστή φόρτισης στη μπαταρία. Ένα Φ/Β σύστημα, ανάλογα με την ενέργεια που χρειάζεται να αποθηκεύει, μπορεί να έχει μία, ή περισσότερες μπαταρίες. Μέχρι και την είσοδο του αντιστροφέα, το ρεύμα είναι συνεχές (DC). Τα φορτία που λειτουργούν με συνεχές ρεύμα (συσκευές DC), συνδέονται στη μπαταρία πριν από τον αντιστροφέα. Για τις συσκευές που λειτουργούν με εναλλασσόμενο ρεύμα 230V, χρησιμοποιούμε τον αντιστροφέα. Ο αντιστροφέας (inverter) μετατρέπει το ρεύμα συνεχούς από τις μπαταρίες σε εναλλασσόμενο, κατάλληλο για να τροφοδοτήσει όλες τις συνηθισμένες οικιακές συσκευές.

Σχετικό Video

Σε αυτό το βίντεο εξηγούμε από τι αποτελούνται τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά και σχεδιάζουμε βήμα-βήμα ένα μικρό αυτόνομο σύστημα για ένα προσωρινό, καλοκαιρινό κατάλυμα.

Στο κανάλι μας στο YouTube Μπορείτε να βρείτε πολλά video όπου αναλύονται όλα τα μέρη ενός φωτοβολταϊκού συστήματος, και πολλά περισσότερα θέματα, όπως διαστασίολόγηση φωτοβολταϊκού και ανάλυση των νέων προγραμμάτων με επιδοτησεις.

Καλάθι αγορών